Litteratur

Pris 349 kr

(frakt 49 kr)

Folkdräkten, Sollerön, Mora, Venjan och Våmhus

En inspirations- och instruktionsbok


Folkdräkter, hemslöjd och återbruk har något av en renässans just nu, och att sy en egen folkdräkt behöver inte vara varken svårt eller dyrt.

I alla fall inte med tillgång till informativa fotografier och pedagogiska instruktioner. Och självklart med en någorlunda kunskap i sömnad.


Författare Mejt Rittedal


Nu åter i lager!!!


Läs mer


Pris 300 kr

(Inklusive frakt)

Ståten och nyttan. Folkliga kläder och textila traditioner i södra Småland

I "Ståten och nyttan. Folkliga kläder och textila traditioner i södra Småland" sätts den folkliga klädedräkten 1750-1850 i fokus. Här får samtida ögonvittnen berätta i ord och bild om folkliga kläder i vardag och fest."Ståten och nyttan" är en unik dokumentation av vårt textila kulturarv och hur landsbygdens folk klädde sig före 1850.


Författare Birgitta Blixt, Håkan Liby, Berit Eldvik, Karl Johan Krantz m fl


Läs mer


Pris 50 kr

Folkdräkter i Kronobergs län

Häfte framtaget av Dräktrådet i Kronoberg. Folkdräkter i Kronobergs län, 1998.

Pris 50 kr

Värendsdräkten och dräktskicket i Värend


Separattryck ur Hyltén Cavalliusföreningens årsbok 1950, Kronobergsboken

Skriven av Anna-Maja Nylén.

Pris 250 kr

Dräktsilver - En historia om utsmyckningar och kapital i metaller

Här får du veta det mesta om våra dräktsmycken. Från värdet av silver och metaller genom historien till hur våra smycken sett ut, burits och varit spridda i landet. Det berättas också om bältet som bärare av kapital, om trolovningsgåvor och om smycken och folkdräkter.


Författare Wiveca Linderström


Läs mer

Pris 100 kr

Gästrikedräkter – Bland nattkappor och tvinnskört

Hur har kungahus i Europa, exklusiva material och kyrkoåret påverkat hur gästrikarna har klätt sig?


I boken för du en spännande beskrivning av hur folkdräkterna har sett ut, med  exempel från 1700-talet fram till våra dagar. Ett rikt bildmaterial med mycket färgbilder, de flesta nytagna av Jan Carlsson, på Fotografen i Gävle, illustrerar texten. Gävlekläde, tvinnskört, fläbblivstycke och ludenmössa är exempel på dialektala ord som får sin förklaring i boken.

Författarna är Håkan Liby, landsantikvarie i Uppsala, och Lena Eriksson, lokalhistoriker från Gävle.

Pris 100 kr

Bohusdräkter - Tolkningar under ett sekel

I Bohusdräkter - tolkningar under ett sekel berättas en drygt 100-årig historia om de bohuslänska bygdedräkterna. Historien börjar med Bertha Klebergs första försök att skapa en "bohuslänsk nationaldräkt" i början av 1900-talet och vi får följa utvecklingen fram till dags dato.


Boken handlar således inte i första hand om hur folket i Bohuslän var klädda för 150–200 år sedan, utan om hur lämningarna av detta dräktskick har använts i vår tid för att skapa en bygdedräkt i likhet med vad som finns i övriga svenska landskap och om hur denna dräkt har använts, utvecklats och förändrats under drygt 100 år.


Författaren Ulla Centergran är filosofie doktor i etnologi och har forskat på bygdedräkter i 50 år. Hon har bland annat inventerat tillgängliga plagg i museisamlingar varav många finns publicerade i boken för att illustrera utvecklingen av den bohuslänska dräkten.


Syftet är att skapa förståelse för att alla kläder, även bygdedräkter, förändras över tid och påverkas av de idéer och ideal som råder när de tillverkas. Är vi medvetna om detta behöver vi inte strida om vad som är rätt och fel, utan bara konstatera att idealen förändras och glädja oss över de vackra dräkterna!

Pris 100 kr

Mora dräktbok

Mora dräktbok innehåller bra beskrivningar av Moradräkterns olika delar och vid vilka högtider de olika delarna används. Det finns också historik och förklaringar kring dräktens delar. Väl illustrerad med vackra akvareller.


64 sidor


Tryckt och utgiven av Mora Hemslöjdens Vänner

Pris 200 kr

Åhldräkten

Färgstark, lite annorlunda och rolig bok om Åhldräkten


Trots att samhället idag är industrialiserat och digitaliserat finns det fortfarande många som äger och bär en Åhldräkt, en av de erkänt vackraste sockendräkterna i Dalarna.

Den nya boken om Åhldräkten är rik på detaljer och historik men också lite humoristisk, mycket tack vare mästerfotografen Lars Dahlströms nytagna bilder.


Vår bok ger en inblick i Åhldräktens varianter och hur den burits vid olika tillfällen, både historiskt och idag. I boken syns både gamla bevarade dräktdelar från 1800-talet samt nyare dräktdelar tillverkade under 1900- och 2000-tal.


Tanken med boken är att ge lättillgänglig information till alla som är intresserade av dräkten och att vägleda och inspirera framtida generationer att bära den.

Initiativtagaren är Ralf Mååg. Hans mångåriga efterforskningar och stora kunskap om Åhldräkten är det som gjort den här boken möjlig.


Utgiven av Åhls hembygdsförening


Särna- Idredräkten historia och mönster

Bok med spiralbindning 84 sidor.


Innehåller Projektarbetet, dräkthistoria, vävbeskrivningar och bilder.

Pris 495 kr


Bok i USB-format

Pris 295 kr

Pris 90 kr

Bidrag till Åhls sockens historia (häfte7)

Dräktskicket i Åhl


Ingrid Bergman berättar om Åhldräktens historia och beskriver olika dräktdelar. 164 sidor. Utgiven 1969.

Det är mest från 1800-talet som det finns dräktdelar bevarade och en del finns avbildade i boken: Överdelar, kjolar, snörliv, halskläden, huvudbonader, spetsar, strumpor mm. Det är mestadels kvinnodräkten som beskrivs. Olika dräktdelars material och framställning beskrivs också samt vilket dräkt som bars vid olika tillfällen, t.ex. vid olika högtider i kyrkan. Under andra delen av 1800-talet försvann successivt det allmänna bruket av Åhldräkten och några troliga förklaringar till detta anges. Sockendräktsintresset under 1900-talet beskrivs också. 

Pris 395 kr

Dräkternas hälsingland

Dräkternas Hälsingland öppnar dörren till en värld fylld av kulturhistoria, kläder, mode, traditioner, seder och bruk. Även om Hälsinglands dräktkultur till viss del är välkänd, tar författaren här ett helhetsgrepp och belyser för första gången den folkliga dräkten i hela landskapet och visar att klädedräkten är en väsentlig del av såväl det materiella som det immateriella kulturarvet. Det stora bevarade dräktmaterialet presenteras i ett omfattande kapitel, upplagt efter plaggtyper i mans- och kvinnodräkten. Modestilarnas sammansmältning och hur man kan avläsa dem dräkthistoriskt är ett annat tema. Linneplaggen i linlandet och barnens kläder uppmärksammas i särskilda kapitel. Livet, döden, dräkten berättar om dräktens variationer under livsloppet. I bokens avslutande del beskrivs folkdräktsrörelsen och dräkternas utseende på 2000-talet i 34 socknar – från Alfta till Trönö. Håkan Liby är etnolog och har ett förflutet som museiman och landsantikvarie.

265 kr

Allmogens kläder blir häradsdräkter - En resa från 1700-tal till vår tid i Jönköpings län

Ända sedan nationalromantiken i slutet av 1800-talet har allmogens kläder engagerat och

berört. Under 1900-talet växte en rörelse fram som tog böndernas kläder in i de fina

salongerna. De fortsätter engagera och beröra än idag och utgör en identitetsmarkör.

I den här boken har vi försökt hitta historierna bakom våra häradsdräkter. För att förstå

varför häradsdräkterna ser ut som de gör har vi tittat på en mängd bevarade plagg, vilka

personer som tagit fram dem, vilka val som gjorts och hur häradsdräkterna förändrats.

Vi stiftar också bekantskap med folkrörelsen som i olika sammanhang arbetat med

våra häradsdräkter.


Författare Joakim & Ola Depui

Utgiven av Depui Sverige

Pris 395 kr

(frakt och emballage 105 kr)

Klädd i Nås

Hur klädde sig våra anmödrar och förfäder innan vår färgglada nåsdräkt tagit form? Hur kunde man, redan på 1750-talet, ha tillgång till exklusiva köptyger som ”rött randigt Kalmings snörlif” och ”Kartuns randigt halskläde” bland allmogen i Nås socken i Västerdalarna.

 

Ett pussel har lagts av bevarade dokument från 1603 och framåt, liksom av kända modetrender, politiska strömningar, konstnärers bilder, tidiga fotografier, forskares rapporter allt från Holénius 1722. Muntlig tradition och dialekt, nedtecknat på Ålderdomshemmet, ger liv åt berättelsen liksom vistexter. Gamla sanningar har fått omvärderas. ”Det är så här lokalforskning skall göras … med egen stark förankring i bygden kompletterat med vad annan forskning har att tillföra”, kommenterar en dräktforskare.

 

Arbetet med inventering av plagg påbörjades på 1950-talet av Nås hemslöjdsförening, men materialet blev liggande tills Margareta Jonth tog nya tag 2010 då hon pensionerade sig från sin övriga, breda kulturverksamhet. Hon vill inte säga hur det ”ska vara”, utan visa vad hon hittat om hur ett dräktskick vuxit fram.

 

På 496 boksidor finns 970 bilder. En omfattande käll- och litteraturförteckning.


Utgiven 2022 av Margareta Jonth i samarbete med Nås hembygdsförening och Nås hemslöjdsförening.

Bokbeställning

(Kostnad för porto tillkommer)

 
 
 
 
Ståten och nyttan
Folkdräkter i Kronobergs län
Värendsdräkten och dräktskicket i Värend
Dräktsilver
Gästrikedräkter – Bland nattkappor och tvinnskört
Bohusdräkter - tolkningar under ett sekel
Mora dräktbok
Åhldräkten
Särna- Idredräkten
Särna- Idredräkten USB-bok
Bidrag till Åhls sockens historia - Dräktskicket i Åhl
Dräkternas Hälsingland
Allmogens kläder blir häradsdräkter
Folkdräkten: Sollerön, Mora, Venjan och Våmhus
Klädd i Nås